Szkody spowodowane przez wodę.

Szkody spowodowane przez wodę – co pokrywa ubezpieczenie?

Pytanie, które zostało poruszone przez wiele osób.

W ostatnich latach słyszymy więcej o ekstremalnych zjawiskach pogodowych na naszej kuli ziemskiej. Ekscesy pogody stały się bardziej ekstremalne i dotknięte zostały nawet miejsca, które nigdy wcześniej nie były zagrożone. Konsekwencje burz i zalanych brzegów mogą mieć katastrofalne konsekwencje dla ludzi i ich domów.  Wiele osób w Polsce zmagało się w ostatnich tygodniach z konsekwencjami złej pogody, ulewnego deszczu, burz, ale także wielkiej suszy w niektórych częściach kraju. Oba żywioły niepokoją ludzi i rolników.

Ekstremalne warunki pogodowe i zwiększone opady powodują znaczne szkody wodne w naszych domach. Raport zagrożeń naturalnych pokazuje, że szkody spowodowane przez ulewne deszcze wzrosły dziesięciokrotnie w ostatnich latach. W celu uregulowania szkód spowodowanych przez wodę zwykle przychodzi albo ubezpieczenie domu, domu lub ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. W tym celu należy najpierw ustalić przyczynę.

Która z firm ubezpieczeniowych przejmuje które szkody?

Ubezpieczenie gospodarstwa domowego = mokry ekwipunek

Dzięki ubezpieczeniu artykułów gospodarstwa domowego ubezpieczone są zapasy, takie jak tekstylia, meble, podłogi lub urządzenia elektryczne. Należy zauważyć, że są to tylko szkody spowodowane przez wyciek. Jeśli jesteś właścicielem akwarium lub łóżka wodnego, zdecydowanie powinieneś sprawdzić, czy obejmuje to ewentualne szkody spowodowane przez wodę.

Ubezpieczenie budynku mieszkalnego = substancja budowlana

Obejmuje to szkody spowodowane przez wodę w domu, takie jak ściany i podłoga. Obejmuje to również trwale zainstalowane elementy, takie jak prysznic, toaleta lub system grzewczy. Ubezpieczenie domu dotyczy tylko budynków mieszkalnych, a więc nie w stanie surowym, podczas remontu i remontu w pustych domach. Tutaj polecam osobne ubezpieczenie budowy do uzupełnienia.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej = szkody na rzecz osób trzecich

W przypadku szkody wyrządzonej stronom trzecim ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmuje poniesione szkody. Zakłada się, że nie ma zaniedbań ani zaniedbanych prac konserwacyjnych.

Ponadto występują szkody wodne spowodowane przez siły natury. Są to jedne z podstawowych obrażeń i zwykle należy je zabezpieczyć osobno. Jeśli chcesz ubiegać się o tę ochronę, powinieneś rozszerzyć swoje ubezpieczenie domu lub domu o ubezpieczenie od żywiołów, na przykład na wypadek lawin lub powodzi, jeśli mieszkasz na zagrożonym obszarze (ubezpieczenie od ryzyka naturalnego).

Ubezpieczenie szkód spowodowanych przez wodę, oto jak to działa:

 1. Natychmiastowe środki, takie jak zaopatrzenie w wodę, wyłączenie zasilania, oszczędność zapasów i wypompowanie wody.
 2. Natychmiast zgłoś szkody firmie ubezpieczeniowej i po konsultacji ze specjalistą od napraw szkód spowodowanych przez wodę.
 3. Udokumentuj wartość szkody szczegółowymi zdjęciami i pokwitowaniami zakupu.

 

 

Czytaj

Wilgotny dom – kilka porad.

Wilgotny dom – porady dotyczące pierwszej pomocy po zalaniu

Czy chciałbyś podjąć działania samodzielnie, zanim przyjdzie specjalista?

Istnieje wiele przyczyn wilgoci w domu. Niezależnie od tego, czy jest to brak fazy suszenia podczas fazy budowy, wadliwe rury w domu, złe zachowanie mieszkańców w zakresie ogrzewania i wentylacji, czy po prostu zwiększony ulewny deszcz, któremu musimy między innymi podziękować za zmianę klimatu. Aby zwalczyć wilgoć w domu i wyeliminować przyczyny wilgoci w domu, często istnieje kilka rozwiązań. Nawet przed analizą specjalistycznej firmy i późniejszymi środkami zaradczymi , jako mieszkaniec wilgotnego domu lub mieszkania chcesz być aktywny i działać samodzielnie. Zrozumiałe – ale aby Twój projekt się powiódł i nie „pogorszył” sytuacji, mamy dla Ciebie kilka wskazówek.

Nie doprowadzaj samodzielnie wilgoci.

Wilgoć w domu – przynosimy to z naszymi codziennymi działaniami. Samo nasze oddychanie witalne przynosi wilgoć. Nie możemy zmniejszyć oddychania, ale możemy wpływać na inne rzeczy. Magiczne słowo „wyciąg” . Nawet jeśli gotujesz jajka na niedzielne śniadanie lub smażysz jajecznicę, powinieneś włączyć mechaniczną wentylację. Usuwa ona parę wodną powstałą podczas gotowania, zanim mogła zostanie rozprowadzona w pomieszczeniu. Prasowanie zwane „prasowaniem przed telewizorem”, również wydziela dużo wilgoci przez parę. Oto nasza wskazówka, aby otworzyć okno w pokoju i zapewnić wymianę powietrza.

Przyjemny jak spacer w jesienny dzień, radzę upewnić się, że nie dostaniesz jeszcze więcej wilgoci przez mokre buty, czapki, kurtki lub parasole. Aby uniknąć dodatkowej wilgoci w domu , najlepiej zostawić mokre rzeczy przed drzwiami. Jeśli nie jest to możliwe, upewnij się, że mokre rzeczy wkładasz do zamkniętego korytarza. Oddzielasz od części dziennej. Jeśli do tej pory nie zwracałeś uwagi,po prostu  zacznij już teraz!

Prysznic ze świeżym powiewem powietrza.

Kiedy na zewnątrz jest zimno, lubisz brać gorący prysznic. Jeśli nie będę odpowiednio wentylowany, para osadzi się na kafelkach, lustrach i oknach. I już mam wilgoć w domu. Kiedy jest szczególnie zimno, bierzemy gorący prysznic, taki że w pokoju powstaje zamglona para wodna. Motto to wentylacja przed wilgocią w domu. Podczas i po kąpieli polecam otworzyć okna w łazience, aby zapewnić wymianę powietrza. Płytki pod prysznicem należy zawsze wytrzeć po kąpieli, aby pozostawiona  woda nie miała szans na osadzenie się na silikonowych spoinach i mogła przyczynić się do wzrostu pleśni.

 Przewietrzyć i ogrzać dla optymalnego środowiska życia.

Właściwe zachowanie ogrzewania i wentylacji jest szczególnie ważne przy przeprowadzce do nowego budynku lub nowo wyremontowanego domu. W przypadku przekroczenia zawilgocenia szybko masz wilgoć w domu, co ostatecznie prowadzi do szkód spowodowanych przez wilgoć kosztem zdrowia i stanu twojego domu. Podczas wentylacji ważne jest, aby nie uchylać okien, lecz całkowicie je otworzyć i dodatkowo otworzyć przeciwległe drzwi, aby uzyskać optymalną wymianę powietrza poprzez wymuszoną wentylację . W najlepszym razie rób to 2-3 razy po 15-20 minut dziennie. Im mniejsza różnica między temperaturą wewnętrzną i zewnętrzną, tym dłużej trwa wymiana powietrza (lato) i im wyższa różnica temperatur, tym szybciej działa (zima). Ponadto należy regularnie sprawdzać uszczelnienia okien i drzwi pod kątem ich działania. Wszystkie grzejniki powinny być regularnie odpowietrzane. Jesienią, gdy pierwsze zaczną się bardziej nagrzewać, powinieneś od razu zacząć działać. Ważne jest, aby ogrzewać również pokoje, które nie są często używane, takie jak pokoje gościnne, aby wilgoć w domu nie miała szans na gromadzenie się w tym miejscu. Jeśli zrobiłeś to inaczej, możesz teraz uniknąć uszkodzenia przez wilgoć dzięki lepszemu ogrzewaniu i wentylacji.

WNIOSKI:

Wilgoć w domu zawsze powoduje, STRATY. Twój dom może być  trwale suchy i nie musisz rezygnując z przyjemnego środowiska i przyzwyczajeń. Proste czynności zagwarantują ci komfort i uniknięcie zbędnych kosztów.

 

 

 

 

 

 

Czytaj

Białe wykwity na ścianie.

Wykwity wilgoci

Przyczyna wilgoci w murze.

Jeśli zauważysz wykwit soli na swoim murze, musisz podjąć działania. Wykwit jest często wynikiem uszkodzenia wilgoci w murze. Przez zwykłe zeskrobanie z  powierzchni tzw. soli azotowych  niestety problemu nie rozwiąże się, po pewnym czasie może się ponownie pojawić. Dlatego zawsze powinieneś skupić się na badaniach przyczyn pierwotnych w celu usunięcia wilgoci w perspektywie długoterminowej.

Czym dokładnie jest wykwit soli?

Sole to techniczny termin określający sole azotanowe, które są szkodliwe dla materiałów budowlanych. Sole mogą doprowadzać do zniszczenia zarówno murów ceglanych, jak i z kamienia naturalnego, wyrobów betonowych, tynków, powłok malarskich i innych elementów budynków, które często mają charakter zabytkowy. Występujące sole mogą być pochodzenia naturalnego, mogą być także efektem działalności człowieka. Akumulacja soli w elementach budynku, a zwłaszcza w ścianach, spowodowana jest obecnością jonów pochodzących z materiałów skalnych oraz z wielu wyrobów wytwarzanych przez człowieka, jakie stosowane są w budownictwie. Jony w strukturze materiałów mogą pochodzić także ze środowiska naturalnego (mórz i oceanów, pustyń, gleby), antropogenicznych zanieczyszczeń atmosferycznych (wywołujących np. smog, kwaśne deszcze), usuwania oraz gromadzenia odchodów i nieczystości, nawożenia gruntów i ochrony roślin, odladzania dróg i ulic, procesów budowlanych i konserwatorskich, procesów metabolicznych organizmów. Występujące sole mogą być pochodzenia naturalnego, mogą być także efektem działalności człowieka.

Główne źródła soli i wody.

Praktycznie wszystkie ściany zawierają sole rozpuszczalne w wodzie, które są albo rozproszone w materiałach porowatych, albo skoncentrowane lokalnie. Sole te mogą występować w postaci wykwitów (eflorescencji) tworzących na powierzchni rozmaite skupiska kryształów o różnych formach i pokroju, subflorecencji tworzących agregaty krystaliczne pod powierzchnią, jak i substancji rozpuszczonych w roztworach wodnych znajdujących się na i w ścianach.

Mechanizmy szkodliwego działania soli.

Wyróżnia się kilka mechanizmów mogących w różnym stopniu wpływać na uszkodzenia materiałów budowlanych spowodowane solami. Należą do nich:

 • ciśnienie krystalizacji, do którego zalicza się: hydrostatyczne ciśnienie krystalizacji, ciśnienie hydratacji (często wyodrębniane jako oddzielny proces), ciśnienie liniowego wzrostu,
 • reakcje rozpuszczania,
 • reakcje strącania,
 • rozciąganie w wyniku zmian wilgotności,
 • ciśnienie osmotyczne,
 • efekty dynamiczno-synergiczne,
 • efekty chemomechaniczne,
 • korozja naprężeniowa,
 • rozszerzalność cieplna kryształów.

ODDZIAŁYWANIE SOLI NA ELEMENTY BUDYNKU.

Uszkodzenia elementów budynku spowodowane solami mogą mieć różny charakter, w zależności od cech materiałów budowlanych, rodzaju soli i miejsca ich krystalizacji albo rozpuszczania, panujących warunków zewnętrznych, przebiegu procesów fizykochemicznych. Osłabienie wewnętrznych powiązań w materiale i osłabienie jego struktury w wyniku cyklicznego występowania ciśnienia krystalizacyjnego. Reakcje rozpuszczania wypłukiwanie przez wodę rozpuszczalnych związków chemicznych albo wpływ roztworu soli na rozpuszczalność składników materiałów budowlanych (efekt działania jonów własnych soli oraz obcych). Poluzowanie i osłabienie struktury materiałów lub uszkodzenie spoiwa. Reakcje strącania wytrącanie substancji w rezultacie oddziaływania składników roztworu solnego z materiałem budowlanym, zazwyczaj w połączeniu ze zwiększeniem objętości tej substancji. Wzrost strukturalnego obciążenia materiału. Rozciąganie w wyniku zmian wilgotności, Zmiana objętości materiału budowlanego w wyniku obecności soli higroskopijnych. Wystąpienie naprężeń rozciągających i osłabienie struktury materiału. Ciśnienie osmotyczne Ruch osmotyczny roztworów o mniejszym stężeniu do roztworów o stężeniu większym, które oddzielone są od siebie półprzepuszczalną membraną (jej rolę mogą odgrywać fazy koloidalne w obszarach międzykrystalicznych).Zwiększenie objętości roztworów o wyższym stężeniu, a przez to pojawienie się ciśnienia. Efekty dynamiczno-synergiczne. Pozostawanie, podczas wysychania roztworów soli, porowatych powłok, które przynajmniej punktowo pokrywają powierzchnie ścianek porów. Zmiana strukturalna w solach przy cyklicznych zmianach wilgotności i wystąpienie naprężeń ścinających osłabiających strukturę materiału.

Wniosek:

 Chociaż sól, w przeciwieństwie do grzybów pleśniowych, nie jest szkodliwa dla zdrowia, ale niesie ryzyko dla tkaniny budowlanej. Ekstrakty soli powinny zostać zbadane przez eksperta w celu zidentyfikowania możliwego uszkodzenia wilgoci jako przyczyny i rozwiązania tego. Nieprzetworzonym wykwitem soli jest odpryskiwanie, a w najgorszym przypadku zniszczenie materiału budowlanego . Usuwanie wykwitów soli przez specjalistę jest niezbędnym krokiem w zachowaniu twojej własności.

Czytaj

Jak prawidłowo określić wilgotność budynku

Jak prawidłowo określić wilgotność budynku:

Jak wilgotna jest twoja ściana?

Aby określić zawartość wilgoci, dostępne są różne metody o różnej wartości informacyjnej.

W budownictwie domowym coraz częściej dążymy, aby czas budowy był jak najkrótszy. Tendencja ta niesie jednak również zagrożenia w postaci wilgoci budowlanej i wynikających z tego szkód. To, czy wilgoć budowlana jest obecna, można określić za pomocą różnych rodzajów pomiarów wilgotności . Ze względu na dużą liczbę różnych metod pomiaru trudno jest stworzyć tabelę ogólną z wartościami do określania wilgotności budynku . Zasadniczo rozróżnia się bezpośrednie i pośrednie metody pomiarowe do określania wilgotności.

Pośrednie pomiary wilgotności dla wilgotności budynku.

Pośrednimi metodami określania wilgotności budynku jest metoda pojemnościowa, bądź metoda higrometryczna. Metoda pomiaru pojemnościowego jest całkowicie nieniszcząca i umożliwia pomiar komponentów na głębokości około 4 cm. Stopień wilgotności budynku jest pprzedstawiany przez wartość liczbową, która jednak różni się w zależności od producenta. Do dokładnej interpretacji mierzonych wartości wymagana jest wiedza specjalistyczna, ponieważ zmierzone wartości mogą zostać zafałszowane przez sole lub metale obecne w materiale budowlanym. Ponieważ wartości liczbowe zależą od urządzenia, przedstawienie ogólnej tabeli do określania wilgotności budynku nie jest możliwe.

W metodzie higrometrycznej wilgotność względną powietrza w stosunku do powietrza w pomieszczeniu mierzy się za pomocą czujnika w szczelnej wnęce w elemencie. Jeśli wilgotność w komorze jest znacznie wyższa w porównaniu do powietrza w pomieszczeniu, prawdopodobna jest obecność wilgoci w budynku .

Procedura bezpośrednia

W metodzie bezpośredniej zgodnie z metodą z węglika wapnia próbkę materiału budowlanego pobiera się ze składnika w celu ustalenia wilgotności budynku . Próbka materiału budowlanego powinna ważyć od 10 do 50 gramów i być rozdrabniona po usunięciu i umieszczana w butelce ciśnieniowej. Następnie węglik wapnia miesza się z potencjalnie wilgotnym materiałem budowlanym i wytwarza Acentylengas. Z powodu wynikającego z tego nadciśnienia reakcji chemicznej zawartość wilgoci w próbce materiału budowlanego można odczytać jako wartość procentową za pomocą manometru. Ta metoda zapewnia wiarygodne wyniki, a następnie do wdrożenia wymagany jest specjalista z odpowiednimi narzędziami.

Zapobiegaj wilgoci budowlanej

Postaraj się jak najszybciej zabezpieczyć budynek, wykonując dach i wymagane okna lub drzwi przed warunkami atmosferycznymi. Zapobiega to namoczeniu niektórych składników wodą i utrudnia ich ponowne wyschnięcie. Po zakończeniu budowy pozostaw wystarczająco dużo czasu, aby  budynek mógł wyschnąć. Wystarczająca wentylacja i ogrzewanie są bardzo ważne, aby usunąć wilgoć z muru. W ciągu pierwszych dwóch lat mieszkańcy muszą najpierw„ pochłonąć ”wilgoć z budynku, czyli przewietrzyć i ogrzać więcej, aby odprowadzić wilgoć z budynku i domu. Kolejna możliwość suszenia budynków to suszenie techniczne. Budynek jest technicznie osuszony po zakończeniu jastrychu przez około miesiąc. Jednak ta opcja jest rzadko oferowana i realizowana przez producentów domowych.

Wniosek: Ogólna definicja wartości dopuszczalnych w tabeli wilgotności budynku jest prawie niemożliwa, ponieważ nie ma znormalizowanych zmiennych mierzonych, szczególnie dla metod pośrednich. Każde urządzenie lub producent ma własną skalę pomiarową i dlatego nie można go sprowadzić do wspólnego mianownika. Zasadniczo wymagana jest wiedza specjalistyczna do interpretacji i wykonywania pomiarów wilgotności, dlatego dokładne oświadczenia dotyczące wilgotności budynku mogą w większości przypadków być dokonywane wyłącznie przez ekspertów.

Czytaj

Koszty Osuszania Budynku.

Nagłe pęknięcie rur znajdujących się w naszym domu lub mieszkaniu może przydarzyć się każdemu z nas. W tak zaistniałej okoliczności nie ma co narzekać na zły los, ale głównie jak najszybciej zacząć pracę remontowe. Przed przystąpieniem do remontu zalanej powierzchni będziecie musieli poczekać na jej kompleksowe osuszenie.

Jeszcze kilkanaście lat temu jedynym dostępnym sposobem było czekanie od kilku do kilkunastu miesięcy na samoistne wyschnięcie mieszkania lub domu. Na szczęście w teraźniejszych czasach istnieją już o sporo lepsze sposoby, dzięki którym będziecie mogli przystąpić do remontu zalanej powierzchni. Osuszanie po zalaniu realizowane przez fachowców polega na rozłożeniu specjalistycznego sprzętu, który w ciągu jednego dnia osuszy całą przestrzeń. Jest to niezwykle wygodne rozwiązanie, dzięki któremu uniknięcie rozprzestrzeniania się wilgoci i grzybów w waszym domu lub mieszkaniu.

Osuszanie mieszkania obecnie nie jest już zbyt kosztowną usługą, dlatego nie musicie obawiać się szalenie wysokiego rachunki za jej zrealizowanie. Oszacowanie szczegółowego kosztu jej utworzenia jest jednakże niemożliwe, gdyż firmy bardzo osobiście podchodzą do każdego klienta. Koszt stworzenia usługi jest przede wszystkim uzależniony od wielkości nieruchomości a także stopnia jej zalania. Im większa powierzchni, tym dłużej specjalistyczne maszyny będą musiały pracować pod okiem profesjonalistów. Niektóre firmy pobierają dodatkową opłatę za wykonywanie usługi w dniach weekendowych. Ze względu na pełnione obowiązki domowe, większość osób decyduje się na wykonanie osuszania dopiero w dniach wolnych. Skoro zainteresowanie wykonaniem osuszania w weekend jest większe, to firmy często pobierają wyższą opłatę, gdyż i tak w każdej chwili posiadają w tych dniach pełny grafik zleceń.

Czytaj

Osuszanie budynków – Grupa osuszanienazawolanie.pl

Profesjonalne osuszanie budynków i mieszkań po różnego rodzaju zalaniach czy awariach wodno-kanalizacyjnych to szybki sposób na doprowadzenie pomieszczeń do stanu sprzed awarii. Ponad 10 lat istnienia firmy Świat Instalacji Grzewczych na rynku instalacyjnym pozwoliło nam na zebranie niezbędnego doświadczenia oraz wiedzy, aby proces ten przeprowadzić szybko, skutecznie i w przystępnej dla klienta, optymalnej cenie.

Wiemy jak uciążliwe jest doprowadzenie budynku do stanu pierwotnego, dlatego w tym celu wykorzystujemy profesjonalny sprzęt renomowanych producentów. Dzięki nowoczesnej technice i wysoce wydajnym sprzęcie jesteśmy w stanie skrócić czas wykonywanych prac do minimum.

Jak dobrać odpowiednią metodę osuszania?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, w pierwszej kolejności przeprowadzamy pomiary zawilgocenia mające na celu określenie zniszczeń mienia. Rozwiązania i technologie jakie posiadamy w dziedzinie osuszania budynków w znacznym stopniu likwidują potrzebę gruntownego remontu. Dzięki szybkiemu czasowi reakcji na zgłoszenie, jesteśmy w stanie jeszcze tego samego dnia zaproponować konkretne rozwiązanie techniczne oraz zainstalować odpowiednie maszyny.

Osuszanie
Autor: Świat Instalacji

Ile trwa skuteczne osuszanie?

Wszystko zależy od poziomu zawilgocenia. Gdy zawilgocenie jest niewielkie, osuszanie może trać zaledwie kilka dni. Jeżeli jest duże albo wilgoć dostała się do głębszych warstw konstrukcyjnych budynku może potrwać kilka tygodni. Pamiętajmy! Tylko profesjonalny, wysoko wydajny sprzęt oraz wiedza i doświadczenie ekipy osuszającej są gwarancją skutecznego i jak najszybszego osuszenia budynku. Zastosowanie osuszaczy o odpowiedniej wydajności i dobrze dobranych co do wielkości pomieszczeń pozwala znacznie skrócić czas realizacji inwestycji.

Czy są metody pozwalające osuszyć dach?

Bardzo częstym problemem pojawiającym się w nowoczesnym budownictwie jest zalanie dachu lub tarasu przez ulewę na skutek źle wykonanej lub uszkodzonej połaci dachu. Materiały połaciowe na skutek zmiany temperatury, opadów czy gradobicia ulegają różnym procesom takim jak: pęcznieniu, kurczeniu, czy rozciąganiu się. Wówczas powstają nieszczelności najczęściej nie widoczne dla ludzkiego oka. Na skutek tego dochodzi do zalania warstw izolacji. Niestety woda która zalała izolację dachu nie ma szans na samoistne odparowanie. Wówczas należy wykonać osuszanie izolacji w jak najszybszym czasie. Jest to zazwyczaj osuszanie podciśnieniowe wraz z osuszaczami kondensacyjnymi.

Czy mogę osuszyć budynek z wilgoci technologicznej?

Występowanie wilgoci w nowym mieszkaniu lub domu, jest zjawiskiem bardzo często występującym w czasach, gdy jego budowa następuje w zawrotnym tempie. Główną przyczyną występowania wilgotnych ścian, stropów czy posadzki jest woda zgromadzona w materiałach budowlanych, z których został wybudowany budynek. Wilgoć tworzy się również podczas samego procesu wykończenia danego lokalu. Proces schnięcia wilgotnych ścian, które pozostawimy do naturalnego wysuszenia może trwać nawet do 1 roku.

Proces mechanicznego osuszania wilgoci w nowym mieszkaniu lub domu trwa zwykle od 10 do 21 dni. Należy zwrócić uwagę na fakt, że proces ten jest zależny od stanu zawilgocenia, jak również wielkości powierzchni do osuszenia. Suszenie domu o powierzchni 120 m2 przy użyciu 2 osuszaczy i pary wentylatorów będzie trwał 10-14 dni, a domu jednorodzinnego o powierzchni 170-200 m2, przy dołożeniu kolejnego zestawu urządzeń wydłuży się o kolejne 10 dni. Dzięki osuszaniu przyspieszamy dalsze prace wykończeniowe, skracamy czas realizacji inwestycji, zapobiegamy niszczeniu i korozji materiałów wbudowanych oraz już na wstępie redukujemy koszt ogrzewania pomieszczeń.

Osuszanie
Autor: Świat Instalacji

Czym się kierować przy wyborze firmy osuszającej?

Stawiajmy na firmy z doświadczeniem i wiedzą, które istnieją już jakiś czas na rynku. Zwracajmy również uwagę na jakość sprzętu, który dana firma chce nam zaproponować – rok produkcji, zużycie prądu, dostępność. Co wyróżnia naszą firmę na tle innych? Oto kilka przykładów:

 • darmowy dowóz oraz instalację osuszaczy w miejscu wyznaczonym przez klienta;
 • atrakcyjne ceny wynajmu osuszaczy;
 • pełna dokumentacja z procesu osuszania dla klienta, firmy ubezpieczeniowej;
 • bezpłatny pomiar wilgoci w osuszanym budynku przy decydowaniu się na osuszanie;
 • fachowa wiedza oparta na licznych szkoleniach, warsztatach oraz ponad 10 letnim doświadczeniu;
 • brak kaucji za wynajem urządzeń;
 • możliwość wynajmu na dowolny okres czasu – dobę, tygodnie, miesiące.
Osuszanie
Autor: Świat Instalacji

Co to jest ozonowanie? W jakich okolicznościach stosujemy ozonowanie?

Usługa ozonowania pozwala na usunięcie zapachów, a także pełną sterylizację pomieszczeń. Świetnie sprawdza się w pozbywaniu się grzybów i ich zarodników, roztoczy, bakterii, wirusów, alergenów, pleśni i szkodliwych dla zdrowia drobnoustrojów. Badania wykazują że skuteczność dezynfekcji poprzez ozonowanie jest do 40 razy wyższa niż w przypadku użycia chloru. Warto wiedzieć, że ozonowanie wykonywane przynajmniej raz na 3 miesiące jest w stanie zlikwidować aż 90% alergenów domowych. Ozonowanie stosujemy aby:

 • zneutralizować zapachy powstałe  po zalaniach i powodziach, zapachy spalenizny po pożarze, usunąć przykry odór stęchlizny,
 • skutecznie zwalczyć grzyby, grzybnie oraz formy przetrwalnikowe, oczyścić ściany z pleśni,
 • zniszczyć bakterie i wirusy obecne w meblach tapicerowanych, dywanach i zasłonach, a także insekty znajdujące się w meblach drewnianych,
 • pozbyć się nieprzyjemnego zapachu dymu tytoniowego, zapachów wynikających z obecności zwierząt, zapachów z toalety lub powstałych podczas przygotowywania posiłków.

Podsumowanie

Proces osuszania jest niezwykle złożony i nie sprowadza się tylko do wstawienia urządzenia. Źle przeprowadzony może nie tylko wydłużyć całą inwestycję oraz narazić inwestora na dodatkowe koszty, ale również zagrozić naszemu zdrowiu. Tylko profesjonalna firma osuszająca oferująca wysokiej klasy sprzęt jest gwarancją przeprowadzeniu procesu szybko, tanio, a przede wszystkim skutecznie.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Osuszanie na zawołanie >>>

Czytaj

Ozonowanie mieszkania

Zajmuje się profesjonalnym ozonowaniem domów,mieszkań i usługami ozonowania dla firm.Wykorzystujemy specjalistyczny sprzęt w postaci najmocniejszych generatorów ozonu w regionie, gwarantując wysoką skuteczność i jakość wykonywanych usług. Proces ozonowania przygotujemy w taki sposób by w pełni zabezpieczyć wszystkie sprzęty narażone na uszkodzenie na skutek ozonu a samo ozonowanie wykonamy w takich godzinach aby nie kolidowało z funkcjonowaniem pracy firmy.

SZEROKIE SPEKTRUM OZONU.

– Ozonowanie usuwa całkowicie przykre zapachy z wnętrza.

– Usuwa zagrożenie zakażenia pleśniami, grzybami i wirusami.

– Zapobiega chorobom zakaźnym oraz usuwa przykre zapachy np. hodowli.

– Ozonowanie niszczy rozwijające się po powodziach i zalaniach pleśnie i grzyby oraz ich plechy i grzybnie.

– Ozon usuwa zapachy spalenizny.

– świetnie nadaje się po różnego rodzaju chorobach czy epidemiach.

– Niszy zapach farby po malowaniu.

– zabiegi oczyszczają pomieszczenia z bakterii i zapachów po zmarłym.

– Wykorzystywany często do dezynfekcji pokoi hotelowych.

Gwarancją udanego zabiegu ozonowania jest zastosowanie najsilniejszych dostępnych generatorów.

• Moc produkcji ozonu na poziomie 10.000mg/h
• Przepływ ozonu w zakresie 500m3/h
• Ozonowanie pomieszczeń o kubaturze do 600m3.

Naszym klientom Zapewniamy pełną dyskrecję. www.osuszanienazawolanie.pl

 

 

Czytaj

Zwrot kosztów za osuszanie budynku.

Zwrot poniesionych wydatków na lokalizację wycieku wody oraz osuszanie budynku po zalaniu.

POLISA UBEZPIECZENIOWA A ZWROT KOSZTÓW.

Posiadając polisę ubezpieczeniową domu czy mieszkania, bez względu na to, czy ubezpieczenie jest pod  kredyt  hipoteczny bankowy, czy polisa jest wykupiona przez Państwa indywidualnie zawsze zgłaszamy szkodę. dzwonimy na infolinię  i informujemy naszego opiekuna o powstałej sytuacji. Proszę jednak pamiętać aby wszelkie informację które podamy były zgodne z ze stanem faktycznym. Jeżeli nie wiecie Państwo jak przeprowadzić takie zgłoszenie prosimy o kontakt z nam. Podpowiemy  jak przejść przez całą procedurę.

 

DOKUMENTACJA TECHNICZNA  DLA TOWARZYSTWA UBEZPIECZENIOWEGO.

Swoje doświadczenia opieramy na dotychczasowej opiece naszych klientów oraz wykonanych przez nas lokalizacjach wycieków i osuszonych budynkach. Spotkaliśmy się podczas tych kilku lat z różnego rodzaju problemami zarówno natury technicznej jak i prawnej. Wiemy jak działać aby afekt końcowy był pozytywny.

 

WYKONUJEMY KOSZTORYSY.

-OSUSZANIA BUDYNKÓW

– PRAC REMONTOWYCH PO OSUSZANIU

– KOSZTORYSY ZWIĄZANE Z OZONOWANIEM I ODGRZYBIANIE BUDYNKU

– KOSZTORYSY PRAC INSTALACYJNYCH PODCZAS NAPRAWY INSTALACJI

– KOSZTORYSY ZWIĄZANE Z LOKALIZACJA WYCIEKÓW INSTALACJI SANITARNYCH I GRZEWCZYCH

 

PODSUMOWUJĄC:

Jesteśmy w stanie zaproponować państwu usługę lokalizacji miejsca wycieku wody z instalacji wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Usuwamy skutki spowodowane zalaniami wodnymi zarówno stref izolacyjnych budynków jak i dachów tynków czy poddaszy.

Współpracujemy z firmami budowlanymi które pomogą państwu odbudować zniszczone elementy obiektu.

Wykonujemy kosztorysy dzięki którym jesteście  Państwo  w stanie ubiegać się o zwrot kosztów.

 

Czytaj

Wypożyczalnia osuszaczy do firm w Łodzi

Wypożyczalnia osuszaczy do firm w Łodzi

Nadmierna wilgotność w budynkach to niestety częste zjawisko. Występuje ono jako skutek działań lub poziomu wód gruntowych, błędów w konstrukcji budynku, a także sytuacji losowych, jak chociażby awaria sieci wodociągowej i w konsekwencji zalanie. Wilgotność może spowodować wiele niekorzystnych dla zdrowia oraz samej konstrukcji budynku skutków. Zagrzybienie i pleśń negatywnie wpływa na zdrowie człowieka, a w drastycznych sytuacjach może powodować poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa przebywających w budynku. Najlepszym ratunkiem dla pomieszczeń, w których poziom wilgotności jest zbyt duży jest profesjonalne osuszanie. W tym celu należy rozpatrzyć dwa zasadnicze elementy:

* Rodzaj i przyczynę nadmiernej wilgotności,
* Sposób i urządzenia wykorzystywane do osuszania.

Przyczyny nadmiernej wilgotności powietrza znaleźć można już na poziomie konstrukcji budynku. Spotykana często w budynkach starszego typu słaba izolacja przeciwwilgociowa i przeciw wodna fundamentów powodują, że w przypadku deszczu i podniesienia poziomu wód gruntowych, budynek narażony jest na wystąpienie wilgoci. W takim przypadku W Łodzi z nadmiarem wody w powietrzu w starszej zabudowie poradzi sobie profesjonalny osuszacz powietrza oferowany przez naszą firmę.  https://osuszanienazawolanie.pl/ lub https://swiatinstalacji.eu/

Czytaj

Wynajem osuszaczy powietrza do firm Łódź

Wynajem osuszaczy powietrza do firm Łódź

Łatwo dostępny wynajem osuszaczy pozwoli zachować odpowiedni klimat w magazynach oraz halach produkcyjnych na terenie miasta Łódź i jego obrzeży, zapobiegając korozji narzędzi i maszyn oraz niszczeniu produktów. Stosowanie profesjonalnych urządzeń likwidujących nadmiar wody w powietrzu, zapewnia bezpieczeństwo produktów oraz zapobiega stratą finansowym, wynikającym z zawilgocenia stanów magazynowych.

Dlaczego warto u nas wypożyczyć osuszacz powietrza?

W naszej firmie udostępniamy Państwu możliwość wypożyczenia różnego rodzaju osuszaczy powietrza. Maszyny sprawdzają się świetnie w pracach domowych, biurowych a także budowlanych. Urządzenia dostarczamy Państwu w dowolne miejsce na terenie miasta Łodzi i pobliskich mu okolicach. Mogą je Państwo także wypożyczyć osobiście w naszym biurze w Łodzi na ul. Feliksińskiej 12, bądź za pośrednictwem naszej wypożyczalni on-line albo po prostu dzwoniąc do naszego przedstawiciela. To proste ! Wystarczy tylko zarezerwować wybrać odpowiedni sprzęt i opłacić za pośrednictwem tzw. Szybkiego przelewu. Formalności przy wypożyczeniu on-line  nie powinny zająć więcej jak 24h, natomiast przy wypożyczaniu osobistym 15 minut.

Dlaczego ŚWIAT INSTALACJI?

– Darmowy dowóz oraz instalacja osuszaczy w miejscu wyznaczonym przez Klienta.

– Atrakcyjne ceny wynajmu osuszaczy.

– Wystawiamy dokumenty dla ubezpieczycieli.

– Bezpłatny pomiar wilgoci w osuszanym budynku.

– Fachowa wiedza

– Doświadczenie naszego personelu.

– Pomiary termowizyjne zawilgocenia.

– Możliwość płatności kartą.

– Brak kaucji za wynajem urządzeń.

https://osuszanienazawolanie.pl/ lub https://swiatinstalacji.eu/

 

Czytaj