AWARIA – Zalane Mieszkanie !

Dzwoń tel. 509-660-215 lub 509-660-016

Obsługujemy Całe województwo łódzkie !

 ŚWIAT INSTALACJI

to skuteczna pomoc w kryzysowych sytuacjach – zalane mieszkanie pomożemy szybko i efektywnie osuszyć budynek. Zapewniamy terminowość. Wiedząc, że przy zalaniu liczy się jak najszybsza reakcja, która pozwala uniknąć większych szkód, dostarczamy osuszacze budowlane nawet w dniu otrzymania telefonu od klienta.

Jak przeprowadzamy proces osuszania budynku.

Osuszanie budynków zawsze rozpoczynamy od rozpoznania i wyeliminowania prawdziwej przyczyny problemu. Bez tego osuszanie strefy izolacji pomieszczeń przyniesie jedynie krótkotrwały efekt. Na załączonym filmiku prezentujemy osuszanie zalanej posadzki. Przyczyną zalania była awaria instalacji wodnej. Nasze zadanie polegało na zlokalizowaniu źródła wycieku instalacji naprawie uszkodzenia fragmentu instalacji a następnie przywrócenia pomieszczenia do użytku.

Metody i techniki jakie stosujemy w procesie osuszania.

Osuszanie budynków przez Nagrzewanie.

Osuszanie  przeprowadza się za pomocą nagrzewnic elektrycznych bądź olejowych z wyrzutem spalin na zewnątrz pomieszczenia. Nagrzewnice umieszcza się w zawilgoconych pomieszczeniach następnie powietrze ogrzewa się do temperatury kilkudziesięciu stopni, co powoduje intensywne odparowywanie wilgoci z warstw powierzchniowych muru, aż do uzyskania odpowiedniej wilgotności. Warunek jaki musi być spełniony podczas osuszania ścian gorącym powietrzem jest dobra wentylacja pomieszczeń.

 Osuszanie  Adsorpcyjne budynku.

Osuszanie adsorpcyjne polega na usunięciu wody z zalanych materiałów budowlanych po przez przepływające suche powietrze. Uzyskuje się to dzięki zastosowaniu specjalnego urządzenia ze środkiem absorbującym wodę, może nim być żel silikonowy bądź chlorek litu. Przez urządzenie przepuszcza się wilgotne powietrze z pomieszczenia. Następnie powietrze jest podgrzewane, a na koniec powraca do pomieszczenia, aby po raz kolejny nasycić się wilgocią. Zebraną w ten sposób wilgoć odprowadza się na zewnątrz. Cały proces powtarza się aż do całkowitego osuszenia budynku.

 Osuszanie Kondensacyjne budynku.

Osuszanie kondensacyjne przegród budowlanych polega na osuszaniu powietrza po przez skroplenie się wody w pojemnikach urządzeń kondensacyjnych. W wyniku tego procesu obniża się wilgotność względna powietrza, a wilgoć zawarta w murze odparowuje. Proces technologiczny polega na zasysaniu powietrza przez wentylator i przesyłane na ochładzający parownik, tu odbywa się kondensacja pary wodnej. Kondensat zbiera się w zbiorniku. Osuszacze kondensacyjne działają skutecznie w temperaturze od 5° do +35°C,  optymalną temperaturą jest 25°C.

Osuszanie Mikrofalowe budynku.

Ta metoda działa podobnie jak kuchenka mikrofalowa tj. następuje nagrzewanie powierzchni muru i głębszych jego warstw. Wilgoć zawarta w murze zamienia się w parę wodną i przenika na zewnątrz jak i do wewnątrz pomieszczenia skąd jest usuwana dzięki wentylatorom o dużej wydajności. Minusem mikrofali jestjego szkodliwe działanie na żywe organizmy.

Osuszanie podposadzkowe budynku.

Jeżeli w budynku występują warstwy izolacyjne – styropian, wełna mineralna, keramzyt osuszanie wyżej wymienionymi metodami nie osuszy zalanej izolacji. W takim przypadku konieczne jest przeprowadzenie specjalistycznego osuszania warstw izolacyjnych.

0 Osuszonych warstw posadzki

0 Osuszonych budynków po zalaniu

0 Wyozonowanych Budynków