Kontrolujemy na podstawie wcześniej stworzonych pomiarów zawilgocenia i w razie potrzeby korygujemy ustawienia maszyn.  Pozwala to nam zweryfikować skuteczność osuszenia dachu płaskiego i dokładnie udokumentować przeprowadzone prace.