Jak prawidłowo określić wilgotność budynku

Jak prawidłowo określić wilgotność budynku:

Jak wilgotna jest twoja ściana?

Aby określić zawartość wilgoci, dostępne są różne metody o różnej wartości informacyjnej.

W budownictwie domowym coraz częściej dążymy, aby czas budowy był jak najkrótszy. Tendencja ta niesie jednak również zagrożenia w postaci wilgoci budowlanej i wynikających z tego szkód. To, czy wilgoć budowlana jest obecna, można określić za pomocą różnych rodzajów pomiarów wilgotności . Ze względu na dużą liczbę różnych metod pomiaru trudno jest stworzyć tabelę ogólną z wartościami do określania wilgotności budynku . Zasadniczo rozróżnia się bezpośrednie i pośrednie metody pomiarowe do określania wilgotności.

Pośrednie pomiary wilgotności dla wilgotności budynku.

Pośrednimi metodami określania wilgotności budynku jest metoda pojemnościowa, bądź metoda higrometryczna. Metoda pomiaru pojemnościowego jest całkowicie nieniszcząca i umożliwia pomiar komponentów na głębokości około 4 cm. Stopień wilgotności budynku jest pprzedstawiany przez wartość liczbową, która jednak różni się w zależności od producenta. Do dokładnej interpretacji mierzonych wartości wymagana jest wiedza specjalistyczna, ponieważ zmierzone wartości mogą zostać zafałszowane przez sole lub metale obecne w materiale budowlanym. Ponieważ wartości liczbowe zależą od urządzenia, przedstawienie ogólnej tabeli do określania wilgotności budynku nie jest możliwe.

W metodzie higrometrycznej wilgotność względną powietrza w stosunku do powietrza w pomieszczeniu mierzy się za pomocą czujnika w szczelnej wnęce w elemencie. Jeśli wilgotność w komorze jest znacznie wyższa w porównaniu do powietrza w pomieszczeniu, prawdopodobna jest obecność wilgoci w budynku .

Procedura bezpośrednia

W metodzie bezpośredniej zgodnie z metodą z węglika wapnia próbkę materiału budowlanego pobiera się ze składnika w celu ustalenia wilgotności budynku . Próbka materiału budowlanego powinna ważyć od 10 do 50 gramów i być rozdrabniona po usunięciu i umieszczana w butelce ciśnieniowej. Następnie węglik wapnia miesza się z potencjalnie wilgotnym materiałem budowlanym i wytwarza Acentylengas. Z powodu wynikającego z tego nadciśnienia reakcji chemicznej zawartość wilgoci w próbce materiału budowlanego można odczytać jako wartość procentową za pomocą manometru. Ta metoda zapewnia wiarygodne wyniki, a następnie do wdrożenia wymagany jest specjalista z odpowiednimi narzędziami.

Zapobiegaj wilgoci budowlanej

Postaraj się jak najszybciej zabezpieczyć budynek, wykonując dach i wymagane okna lub drzwi przed warunkami atmosferycznymi. Zapobiega to namoczeniu niektórych składników wodą i utrudnia ich ponowne wyschnięcie. Po zakończeniu budowy pozostaw wystarczająco dużo czasu, aby  budynek mógł wyschnąć. Wystarczająca wentylacja i ogrzewanie są bardzo ważne, aby usunąć wilgoć z muru. W ciągu pierwszych dwóch lat mieszkańcy muszą najpierw„ pochłonąć ”wilgoć z budynku, czyli przewietrzyć i ogrzać więcej, aby odprowadzić wilgoć z budynku i domu. Kolejna możliwość suszenia budynków to suszenie techniczne. Budynek jest technicznie osuszony po zakończeniu jastrychu przez około miesiąc. Jednak ta opcja jest rzadko oferowana i realizowana przez producentów domowych.

Wniosek: Ogólna definicja wartości dopuszczalnych w tabeli wilgotności budynku jest prawie niemożliwa, ponieważ nie ma znormalizowanych zmiennych mierzonych, szczególnie dla metod pośrednich. Każde urządzenie lub producent ma własną skalę pomiarową i dlatego nie można go sprowadzić do wspólnego mianownika. Zasadniczo wymagana jest wiedza specjalistyczna do interpretacji i wykonywania pomiarów wilgotności, dlatego dokładne oświadczenia dotyczące wilgotności budynku mogą w większości przypadków być dokonywane wyłącznie przez ekspertów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *