Osuszanie Podposadzkowe

Osuszanie Budynków i Mieszkań po Zalaniu - Wynajem Osuszaczy Powietrza. Świat Instalacji Feliksińska 12C, 92-637 Łódź

Specjalistyczne osuszanie podposadzkowe polega na osuszaniu głębokich warstw podłogowych wraz z warstwami izolacji jastrychu. Zawiera się w nich ocieplenie w postaci styropianu bądź wełny mineralnej. Podczas zalania z powodu nieszczelności instalacji , podtopień lub powodzi  dochodzi do penetracji wody przez wszelkie warstwy podłóg. W takich przypadkach techniki popularnie znane np. wietrzenie czy ogrzewanie okazują się bezskuteczne.

Aby lepiej zrozumieć jak głęboko woda spenetrowała wnętrze podłogi zamieszczamy przykładowy schemat.

Standardowe konstrukcje podłóg

  • Posadzka – podłoga drewniana panele.
  • Jastrych czyli wylewka, wraz z warstwą wyrównującą.
  • Izolacja termiczna i przeciwwilgociowa
  • podłoże chudy beto.
  • Zagęszczony piasek.

 

Konstrukcja  wielu warstw podłogi jest koniecznością w  zapewnieniu izolacyjności termicznej, akustycznej i przeciwwilgociowej budynku.  Pełni ona również funkcję  przenoszenia obciążeń i komfortu poruszania się na co dzien. Sytuacja w której dochodzi do zalania czy przedostania się wody do poszczególnych warstw konstrukcji podłogi skutecznie i trwale więzi wilgoć po między poszczególnymi warstwami. Stan ten wymaga zastosowania techniki osuszania podposadzkowego.

rozdzielacz osuszania podciśnieniowego
zamontowany zestaw osuszający
osuszanie podposadzkowe

Na czym polega osuszanie warstw izolacji.

Osuszanie zalanej strefy izolacji
Usługi osuszania posadzki

Osuszanie stref izolacji polega na pozbywaniu się wilgoci powstałej w wyniku zalania, awarii czy innych zdarzeń losowych z trudno dostępnych miejsc. Są to przypadki w których woda nie ma możliwości samoistnie odparować. Zdarzenia takie maja miejsce gdy woda znajdzie się pod płytkami, panelami, czy pomiędzy styropianem w warstwie wylewki. Jedynym skutecznym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest zastosowanie specjalnie do tego przystosowanych osuszaczy podposadzkowych.

Czekanie na samoistne osuszenie posadzki może trwać nawet kilka lat. Brak reakcji i pozostawienie zalanej podłogi może spowodować uszkodzenie właściwości izolacyjnych posadzki, powstawanie grzybów, pleśni czy żywych organizmów. Nagromadzona woda powoduje podciąganie wilgoci w górę ściany niszcząc tynki wraz z listwami i innym wykończeniem wnętrza. Przy zabiegu osuszania strefy izolacji proponujemy bezinwazyjne zdejmowanie płytek. Posiadamy urządzenia do demontażu płytek bez ich uszkadzania.

Rodzaje osuszania warstw posadzki.

Wyróżniamy dwie metody osuszania warstw izolacyjnych:

Osuszanie w metodzie podciśnieniowej – woda oraz wilgotne powietrze jest odsysane z warstwy izolacyjnej znajdującej się pod posadzką. Suche powietrze wlatuje szczeliną dylatacyjną znajdującą się między ścianą, a posadzką następnie pod posadzką ulega zawilgoceniu i jest odsysane razem z resztkami wody przez otwory wykonane w posadzce.

Osuszanie w metodzie osuszania nadciśnieniem – cały proces przebiega w odwrotnym kierunku. Polega na wtłaczaniu pod posadzkę suchego powietrza przez odpowiednie otwory, dzięki czemu wtłaczane pod posadzkę suche powietrze nasyca się wilgocią i jest pchane w stronę dylatacji znajdującej się na łączeniu posadzki i ściany, przez którą wydostaje się na zewnątrz posadzki do pomieszczenia. Proces ten polega na równomiernym powierzchniowym ogrzewaniu a zarazem osuszaniu ścian w nowo powstających budynkach lub w przypadku usuwania szkód zalewowych. Szczególnie w przypadku grubych murów osuszanie trwa szybciej w porównaniu z klasycznymi metodami. W trackie pracy urządzenia  nie powodują powstawania żadnego zapachu, dlatego mogą być stosowane także w warunkach zamieszkania. Osuszanie dużych powierzchni możliwe jest po jednoczesnym zastosowaniu płyt grzewczych.

Kiedy stosujemy osuszanie podposadzkowe.

  • Osuszanie po wyciekach, przeciekach i zalaniach atmosferycznych i powodziowych, czyli powstałych po:
  • zalaniach w wyniku uszkodzenia instalacji wody użytkowej lub centralnego ogrzewania
  •  podtopieniach, powodziach i ulewach
  • Osuszanie po zawilgoceniu wskutek kapilarnego podciągania wody i nagromadzeniu soli w ścianach
  • Osuszanie po błędach instalacyjnych i budowlanych, w tym przy zwiększonym tempie prac budowlanych