METODY OSUSZANIA

Osuszamy zalane firmy, mieszkania, domy bez względu na  rozmiar powstałej szkody.

Techniki jakie stosujemy w procesie osuszania

Osuszanie podposadzkowe

Jest to technika charakteryzująca się osuszaniem poszczególnych warstw posadzki. Taką warstwą jest np.izolacja termiczna gdzie izolatorem jest styropian, wełna mineralna, keramzyt bądź mata termiczno-akustyczna. Woda zalegająca w tych strefach nie ma możliwości samoistnego odparowania bądź przewietrzenia dlatego stosuje się  do tego celu  agregaty osuszające tzw. pompy ciśnieniowe wraz z separatorami wody które w połączeniu z odpowiednimi komponentami działają  w 3-ech kombinacjach. W metodzie nadciśnienia, w metodzie podciśnienia bądź metodzie wzajemnej  relacji. 

Osuszanie budynków przez nagrzewanie

Osuszanie przeprowadza się za pomocą nagrzewnic elektrycznych bądź olejowych z wyrzutem spalin na zewnątrz pomieszczenia. Nagrzewnice umieszcza się w zawilgoconych pomieszczeniach następnie powietrze ogrzewa się do temperatury kilkudziesięciu stopni, co powoduje intensywne odparowywanie wilgoci z warstw powierzchniowych muru, aż do uzyskania odpowiedniej wilgotności. Warunek jaki musi być spełniony podczas osuszania ścian gorącym powietrzem jest dobra wentylacja pomieszczeń.

Świat-Instalacji
Świat Instalacji

Osuszanie mikrofalowe budynku

Ta metoda działa podobnie jak kuchenka mikrofalowa tj. następuje nagrzewanie powierzchni muru i głębszych jego warstw. Wilgoć zawarta w murze zamienia się w parę wodną i przenika na zewnątrz jak i do wewnątrz pomieszczenia skąd jest usuwana dzięki wentylatorom o dużej wydajności. Minusem mikrofali jest jego szkodliwe działanie na żywe organizmy.

Osuszanie kondensacyjne budynku

Osuszanie kondensacyjne przegród budowlanych polega na osuszaniu powietrza po przez skroplenie się wody w pojemnikach urządzeń kondensacyjnych. W wyniku tego procesu obniża się wilgotność względna powietrza, a wilgoć zawarta w murze odparowuje. Proces technologiczny polega na zasysaniu powietrza przez wentylator i przesyłane na ochładzający parownik, tu odbywa się kondensacja pary wodnej. Kondensat zbiera się w zbiorniku. Osuszacze kondensacyjne działają skutecznie w temperaturze od 5° do +35°C, optymalną temperaturą jest 25°C.

osuszanie-kondensacyjne

Osuszanie adsorpcyjne budynku

Osuszanie adsorpcyjne polega na usunięciu wody z zalanych materiałów budowlanych po przez przepływające suche powietrze. Uzyskuje się to dzięki zastosowaniu specjalnego urządzenia ze środkiem absorbującym wodę, może nim być żel silikonowy bądź chlorek litu. Przez urządzenie przepuszcza się wilgotne powietrze z pomieszczenia. Następnie powietrze jest podgrzewane, a na koniec powraca do pomieszczenia, aby po raz kolejny nasycić się wilgocią. Zebraną w ten sposób wilgoć odprowadza się na zewnątrz. Cały proces powtarza się aż do całkowitego osuszenia budynku.

Technologia wykonania warstw izolacyjnych nie pozwala na ich osuszenie przy wykorzystaniu zwykłych osuszaczy, jak również ich samoistnego wyschnięcia.

Zalana warstwa izolacyjna traci swoje właściwości termoizolacyjne i powoduje dalsze rozszerzanie się szkody. W zalanych warstwach rozwijają się grzyby i pleśnie, które stanowią niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzkiego zawłaszcza dzieci – alergia.

Osuszanie panelami podczerwieni

Płyty podczerwieni powinny być stosowane w przypadku materiałów o wysokiej porowatości i dobrze wykształconej sieci kapilar. Takimi materiałami są na przykład cegła lub niektóre kamienie naturalne. W przypadku silnie zagęszczonych materiałów ściennych o zamkniętej strukturze lub materiałów pozbawionych kapilar (beton), zastosowanie płyt podczerwieni nie będzie miało pozytywnego skutku, ponieważ transport wilgoci odbywa się na zasadzie dyfuzji. Wydajne suszenie odbywać się może wyłącznie w fazie płynnej. Tylko w takiej fazie, wilgotność podąża za strumieniem ciepła.

ŚWIAT INSTALACJI

Sprawdzone metody osuszania
obiektów budowlanych

Jeśli potrzebują Państwo konsultacji lub pomocy w przypadku wyboru metod osuszania budynku- prosimy o telefon.